NELER YAPIYORUZ ?

Kazazedeler Derneği, kuruluşundan itibaren trafikte can ve mal güvenliğinin artırılması, vatandaşların trafik kuralları noktasında bilinçlendirilmesi, mağdur olan insanlara karşı gerekli hukuki bilgilendirme yapılması ve hak sahiplerinin trafik kazası sonucu mağduriyetlerinin giderilmesi için kurulmuştur. Trafik kazası sonucu meydana gelen ölüm, yaralanma ve maddi hasar durumunda mağdur hak sahiplerinin hukuki haklarının neler olduğu konusunda bilgilendirmelere WEB sitemizde sıkça yer verilmektedir. Hak sahipleri tarafından tazminatların alınması için başvuru veya dava açılması durumunda nasıl bir yol izlenmesi gerektiği noktasında yardımcı olunması ve şirketimizden talep edilmesi durumunda tazminat haklarının alınması için gerekli işlemlerin uzman hukukçular aracılığı ile yapılarak mümkün olan en kısa sürede hak sahiplerine ulaştırılması esas faaliyet alanımızdır.

FAYDALI BİLGİLER

Ölümlü trafik kazalarında;Ölen kişinin yakınları, ölen kişinin desteğinden yoksun kaldıkları için destekten yoksun kalma tazminatı ile cenaze ve defin masrafları adı altında maddi tazminat talep edebilir. Ayrıca ölen kişinin yakınları duydukları elem, acı ve üzüntü nedeniyle manevi tazminat talep edebilirler.

Yaralanmalı trafik kazalarında;Yaralanmalı trafik kazalarında, kaza neticesinde yaralanan kişinin yaşamı devam ettiği için yakınlarının destekten yoksun kalma tazminatı yoktur. Trafik kazası neticesinde kazada yaralanan kişi,tedavi gördüğü süreç içerisinde çalışamadığı için mahrum kaldığı gelirlerin tazminini ve kaza dolayısı ile yapılan tedaviye ilişkin giderleri isteyebilir. Ayrıca kaza nedeniyle yaşadığı elem ve ızdırap için manevi tazminat talep edebilirler. Kişi sakatlık oranına ve tüm ömrünün geri kalanına göre meydana gelecek iş gücü kaybına yönelik zararını, tedavi masraflarını maddi tazminat olarak talep edebilecek ve duyulan acı ve ızdırap nedeniyle de manevi tazminata hak kazanabilecektir.

Eğer trafik kazası mağduru medeni haklarını kullanabilecek durumda ise; bizzat kendisi maddi ve manevi tazminat davası açabilir.

Eğer trafik kazası mağduru medeni haklarını kullanabilecek durumda değil ise; maddi ve manevi zarar gören yakınları, annesi, babası, eşi, çocukları, kardeşleri, nişanlısı, bakım ve desteği altındaki kişiler maddi ve manevi tazminatlarını alma haklarına sahiptirler.

Trafik kazasısonucu ortaya çıkan mağduriyetler için ceza kanunlarında çok daha uzun bir zaman aşımı süresi öngörülmüş ise tazminat isteme süresi Ceza Kanunlarında düzenlenmiş olan zamanaşımı süresine göre uzar. Yaralanmalı trafik kazalarında süre kaza tarihinden itibaren 8 yıldır. Ölümlü trafik kazalarında ise süre kaza tarihinden itibaren 15 yıl olup eğer aynı olayda hem ölü, hem yaralı varsa tümü için tazminat isteme süresi 15 yıl olacaktır.

Trafik kazalarından kaynaklı tazminatlar; trafik kazasına sebebiyet veren kişiden istenir. Ancak bu husus; kazanın şekli, kusur durumu gibi her vakıada farklı değerlendirilmektedir. Örneğin; aracı kullanan kişi kusurlu olarak trafik kazasına sebebiyet vermesi durumunda, tazminat talepleri aracı kullanan kişiye ve araç sahibine yöneltilecektir.

Ayrıca ilgili yasalar gereği Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası kapsamında ilgili sigorta poliçesinde belirtilen miktarlarla sınırlı olmak kaydıyla Sigorta Şirketi tazminatlardan sorumludur. Tek taraflı ölümlü trafik kazalarında 26.04.2016 tarihinden önce ölen kişi tamamen kusurlu olsa bile, ölen kişinin yakınlarının tazminat taleplerinden Sigorta Şirketi sorumludur.

Trafik Sigortası poliçesini düzenleyen sigorta şirketi 2017 yılı itibarı ile en fazla araç başına 33.000 TL maddi tazminat tutarı ile sorumludur. Yani aracınız trafik kazasına karışmış ise karşı tarafın Zorunlu Trafik Sigorta poliçesinden en fazla 33.000 TL’ye kadar maddi tazminat talep edebileceksiniz. Örneğin aracınızda 25.000 TL tamirat yapıldı, 15.000 TL de değer kaybı tutarı çıktı ise sigorta şirketinden en fazla alabileceğiniz rakam 33.000 TL olacaktır. Bakiye kalan 7.000 TL’yi ise araç maliki, araç işleteni ve şoförden talep edebilme hakkınız devam etmektedir.

1-Başvurucunun %100 Kusurlu olması,

2-Aracın 165.000 Km’yi geçmiş olması,

3-Tek taraflı yapılan kazalarda,

4-Trafik Kazasının üzerinden 2 yıl geçmesi durumunda,

5-Tampon gibi mini onarım ile giderilebilecek nitelikteki hasarlarda,

6-Motosiklet kazalarında,

7-Araç üzerinde mülkiyet değişikliği olması durumunda,

8-Aynı yerde birden fazla kaza olması veya araç geçmişinde 3 ten fazla kaza olması durumunda,

9-Ana iskelet ve şaside hasar olmaksızın vidalı parçalarda yapılan onarım/değişim ile giderilebilen hasarlarda, 

Yukarıda bahsedilen hallerden birinin varlığı durumunda mevzuat ve mahkeme uygulamaları gereği maalesef araç değer kaybı alınamamaktadır.

Yabancı plakalı araç kazaları sonucunda mağdur olan kişilerin maddi ve manevi tüm zararları, gerçek kişilerin muhatap alınmasına gerek kalmaksızın, yurt dışı sigorta şirketlerinden talep edilebilmektedir.

Yabancı plakalı aracın kusurlu olarak karıştığı bir kazada, yabancı plakalı aracın Yeşil Kart (GreenCard) sigortası var ise, Türkiye’de geçerli Zorunlu Trafik Sigortası düzenlenmiş gibi değerlendirilmektedir. Yeşil Kart sigortası, uluslararası geçerliliği olan Zorunlu Trafik Sigortasıdır. Mağdurlar, kaza sonrasıTürkiye Motorlu Taşıtlar Bürosunu muhatap alarak tazminat taleplerinde bulunabilirler.

Trafik kazası sonucunda araçlarda meydana gelen maddi hasarlar sigorta poliçelerinden karşılanmaktadır. Kaza sonucunda kaza yapan aracın onarımı yapılmasına rağmenaracın satışında piyasa değeri düşmektedir. Örneğin; kaza öncesi aracın değeri 80.000-TL iken kaza sonrası aracın hasar kaydı bulunmasından dolayı aracın daha düşük bir fiyata satılması nedeni ile aradaki fiyat farkı araç değer kaybıdır.

Karşı tarafın kusuruyla trafik kazası sonucunda aracın satış fiyatı düştü isearaç değer kaybı tazminatı alma hakkınız bulunmaktadır. Bu tazminatın tutarı ise hasarın niteliğine, aracın üretim yılına, marka, model ve kilometresine göre değişiklik göstermektedir. Mevzuat gereği 150.000 km üstü araçlarda araç değer kaybı maalesef ödenmemektedir.

 

Sigorta Şirketleri genelde değer kaybına ilişkin talepleri poliçe teminatı kapsamında olmadığı gerekçesiyle reddetmektedirler. Ancak değer kaybı tazminatı talepleri Yargıtay kararları gereğince sigorta poliçesi teminatı kapsamındadır.

Bizler alanında uzman ekibimiz ile aracınızda kaza sonucunda oluşan değer kaybını tespit ediyor ve sigorta şirketlerinden tazminat talebinde bulunmanıza yardımcı oluyoruz.

Araç sahiplerinin KTK 85. Maddesi gereği araçlarına sigorta yapmaları zorunludur. Zorunlu Sigortasını yaptırmayan araçların trafiğe çıkması yasaktır.

Yasak olmasına rağmen trafikte bulunan araçların verdiği zararlardan dolayı üçüncü kişilerin zarar görmesi durumunda mağdur olunmasını engellemek amacıyla güvence hesabı kurulmuştur. Böylelikle kazaya sebebiyet veren tarafın trafik sigortası bulunmasa dahi güvence hesabından söz konusu kayıplarının tazminini talep edebilir.