Sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu, işveren ve çalışanların, işyerinde ki iş güvenliği ve iş sağlığının sağlanması ve mevcut koşulların iyileştirilmesi için yetki ve sorumluluklar ile hak ve ödevleri düzenler.

İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu, herhangi bir alanda, herhangi bir ünvan ve şekil ile çalışan herkes için geçerlidir. Kamu ve özel sektör ayrımı gibi bir durum 6331 Sayılı Kanun için geçerli değildir.

İş yerlerinde ki tüm işçi ve işverenlerin, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili görevleri bu kanunda belirtilmiştir.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu tam metni için tıklayınız.