Blog

18 Nisan 2021

TRAFİK KAZASI TAZMİNATI NASIL ALINIR

Trafik kazaları, yaralanma ve kimi zaman da ölümle sonuçlanmaktadır. Bu gibi durumlarda trafik kazasında kişi yaralanmışsa kendisi, vefat etmişse yakınları maddi manevi tazminat davası açma hakkına sahiptirler.

Trafik kazasını geçiren ve mağdur hale gelen kazazedeler açacakları tazminat davasını kazaya sebebiyet veren sürücüden, aracın işletenin den veya aracın sigortasının yaptırıldığı sigorta şirketine yöneltebilirler.

Kazazedeler veya yakınları maddi-manevi tazminat davalarını kusurlu şahsa veya sigorta şirketine karşı açabilmektedirler.

Ancak davayı yönelteceğiniz yani kendisine karşı dava açacağınız tarafın tam ya da kısmen de olsa kusurlu olması gerekir.

Kusurlu kişiye (örneğin aracın sürücüsüne veya ruhsat sahibine) karşı dava açtığınızda kişinin ekonomik durumunun yeterli olmadığı dolayısıyla dava sonunda çıkan tazminat tutarını ödeyememesi gibi sorunlarla da zaman zaman karşılaşılmaktadır. Bu gibi sorunlarla karşılaşmamak için sigorta şirketine karşı da dava açılması kazazedelerin çoğunlukla tercih ettiği bir yoldur.

Genel