Blog

18 Nisan 2021

KİMLER DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ALABİLİRLER?

Destekten yoksun kalma tazminatı, trafik kazasında vefat eden kişinin yaşarken ekonomik destek sağladığı kişilere, vefatı sebebiyle artık destek sağlayamaması sebebiyle talep edilebilen bir maddi tazminat türüdür. Destekten yoksun kalma tazminatı, vefat edenin sadece eşi ve çocuklarına tanınan bir hak değildir. Kan bağı olmasa dahi herhangi bir kişi ölenin desteğinden yoksun kalmış olabilir. Örneğin, vefat eden […]

Genel
18 Nisan 2021

TRAFİK KAZASINDA KALICI SAKATLIK HALİNDE TAZMİNAT HAKKI

Trafik kazasında yaralanarak kalıcı sakatlık yaşayan kazazedelerin sakatlık tazminatı alma hakları vardır. Birtakım belgeler, bulgular ve hastane raporları ile sakatlığını ispat eden kazazede gerek sigorta şirketinden gerekse kazaya sebebiyet veren kusurlu kişiden bu tazminatı talep edebilir. Trafik kazasında yaralanan kişinin talep edebileceği trafik kazası tazminatları kanunda belirtilmiştir. tedavi giderleri, kaza sebebiyle çalışamadığı zaman dilimi için […]

Genel
18 Nisan 2021

TRAFİK KAZASI TAZMİNATI NEDİR?

Bir başka anlatımla, kazazede veya vefatı halinde yakınları, kusurlu olan kişiye dava açmadan doğrudan sigorta şirketine başvurup sigorta şirketine karşı dava açabilirler.  Karayolları Trafik Kanunumuzun 97. Maddesine göre de; zarar gören, zorunlu trafik sigorta poliçesinde yazılı sınırlar içinde doğrudan sigorta şirketinden zararını talep edebilir. Bilindiği gibi zorunlu mali mesuliyet sigortaları (trafik sigortaları) trafik kazasına karışan […]

Genel
18 Nisan 2021

TRAFİK KAZASI TAZMİNATI NASIL ALINIR

Trafik kazaları, yaralanma ve kimi zaman da ölümle sonuçlanmaktadır. Bu gibi durumlarda trafik kazasında kişi yaralanmışsa kendisi, vefat etmişse yakınları maddi manevi tazminat davası açma hakkına sahiptirler. Trafik kazasını geçiren ve mağdur hale gelen kazazedeler açacakları tazminat davasını kazaya sebebiyet veren sürücüden, aracın işletenin den veya aracın sigortasının yaptırıldığı sigorta şirketine yöneltebilirler. Kazazedeler veya yakınları […]

Genel