Genel

18 Nisan 2021

KİMLER DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ALABİLİRLER?

Destekten yoksun kalma tazminatı, trafik kazasında vefat eden kişinin yaşarken ekonomik destek sağladığı kişilere, vefatı sebebiyle artık destek sağlayamaması sebebiyle talep edilebilen bir maddi tazminat türüdür.

Destekten yoksun kalma tazminatı, vefat edenin sadece eşi ve çocuklarına tanınan bir hak değildir. Kan bağı olmasa dahi herhangi bir kişi ölenin desteğinden yoksun kalmış olabilir. Örneğin, vefat eden kişi, yaşarken, imam nikahlı eşine, nişanlısına, uzaktan bir akrabasına hatta ihtiyaç sahibi bir komşusuna dahi ekonomik destek sağlamış olabilir. Eğer bu kişiler vefat edenin kendilerine destek sunduğunu ispat ederlerse bu takdirde bu kişiler de destekten yoksun kalma tazminatı talep etmeye hak kazanırlar.

18 Nisan 2021

TRAFİK KAZASINDA KALICI SAKATLIK HALİNDE TAZMİNAT HAKKI

Trafik kazasında yaralanarak kalıcı sakatlık yaşayan kazazedelerin sakatlık tazminatı alma hakları vardır. Birtakım belgeler, bulgular ve hastane raporları ile sakatlığını ispat eden kazazede gerek sigorta şirketinden gerekse kazaya sebebiyet veren kusurlu kişiden bu tazminatı talep edebilir.

Trafik kazasında yaralanan kişinin talep edebileceği trafik kazası tazminatları kanunda belirtilmiştir.

  • tedavi giderleri,
  • kaza sebebiyle çalışamadığı zaman dilimi için kazanç kaybı,
  • sakatlık sebebiyle artık eski gücünde ve eforun da olunmaması sebebiyle efor kaybı tazminatı,
  • bakıma muhtaç hale gelmiş ise bakıcı masraflarına ilişkin tazminat kalemlerini kazazede isteyebilir.

Eğer kişi trafik kazasında dolayı uzun süre hastanede kalmak zorunda olursa. Hastane masrafları, ilaç ve tedavi masrafları, yoğun bakım, fizik tedavi, başka herhangi bir terapi almak zorundaysa tüm bu masraf kalemlerini kazazede kusurlu taraftan ve onun trafik sigortasından isteyebilir.

18 Nisan 2021

TRAFİK KAZASI TAZMİNATI NEDİR?

Bir başka anlatımla, kazazede veya vefatı halinde yakınları, kusurlu olan kişiye dava açmadan doğrudan sigorta şirketine başvurup sigorta şirketine karşı dava açabilirler.  Karayolları Trafik Kanunumuzun 97. Maddesine göre de; zarar gören, zorunlu trafik sigorta poliçesinde yazılı sınırlar içinde doğrudan sigorta şirketinden zararını talep edebilir.

Bilindiği gibi zorunlu mali mesuliyet sigortaları (trafik sigortaları) trafik kazasına karışan 3.kişilerin maddi zararlarını karşılamak için var olan bir sigorta türüdür. Karayolları Trafik Kanununa göre tüm motorlu araçların trafik sigortası olmak zorundadır. Trafik sigortası olmayan araçların trafiğe çıkması yasaktır.

Bu durumu denetlemek de devletin sorumluluğundadır. Yasaların koyduğu bu yasağa rağmen aracını sigorta ettirmeyen sürücülerin karıştıkları trafik kazalarında zarar gören 3. Kişilerin zararlarının giderilmesi ve kişilerin mağdur edilmesini önlenmesi gerekiyor.

Türkiye de Sigorta ve Reasürans Şirketleri bünyesinde güvence hesabını adında bir birim kurulmuş olup trafik sigortası bulunmayan araçların karıştığı kazalarda oluşan maddi zararlar güvence hesabından talep ve dava edilebilir.

18 Nisan 2021

TRAFİK KAZASI TAZMİNATI NASIL ALINIR

Trafik kazaları, yaralanma ve kimi zaman da ölümle sonuçlanmaktadır. Bu gibi durumlarda trafik kazasında kişi yaralanmışsa kendisi, vefat etmişse yakınları maddi manevi tazminat davası açma hakkına sahiptirler.

Trafik kazasını geçiren ve mağdur hale gelen kazazedeler açacakları tazminat davasını kazaya sebebiyet veren sürücüden, aracın işletenin den veya aracın sigortasının yaptırıldığı sigorta şirketine yöneltebilirler.

Kazazedeler veya yakınları maddi-manevi tazminat davalarını kusurlu şahsa veya sigorta şirketine karşı açabilmektedirler.

Ancak davayı yönelteceğiniz yani kendisine karşı dava açacağınız tarafın tam ya da kısmen de olsa kusurlu olması gerekir.

Kusurlu kişiye (örneğin aracın sürücüsüne veya ruhsat sahibine) karşı dava açtığınızda kişinin ekonomik durumunun yeterli olmadığı dolayısıyla dava sonunda çıkan tazminat tutarını ödeyememesi gibi sorunlarla da zaman zaman karşılaşılmaktadır. Bu gibi sorunlarla karşılaşmamak için sigorta şirketine karşı da dava açılması kazazedelerin çoğunlukla tercih ettiği bir yoldur.