KAZA TAZMİNATI

İnsanlar günlük yaşamlarında bir takım kazalar yaşayabilirler ve bunlar sebebiyle mağdur olmaları halinde kaza tazminatı alabilirler. Bu kazalar trafikte meydana gelebileceği gibi işte de meydana gelebilir. Tazminatların alınabilmesi için ise mutlaka hukuki prosedürün takip edilmesi gerekir. Aksi durumda kazanılacak olan bu hak kaybedilebilir. Derneğimiz bu noktada size destek sağlayacaktır. Derneğimizin destek almak için başvuru formunu doldura bilir ve diğer hizmet alanlarıma bakabilirsiniz.

TRAFİK KAZASI TAZMİNATI NEDİR? NASIL ALINIR?

Ülkemizde her yıl binlerce trafik kazası meydana gelmekte ve bunların bir kısmında insanlar yaralanırken bir kısmında ise hayatlarını kaybetmektedir. Trafik kazası tazminatı, en az bir tane motorlu aracın karıştığı kazalarda meydana gelen mağduriyetlerin giderilmesi için verilir. Bunun için yaşanan kazada ölüm, yaralanma ya da üçüncü kişilere ait arazi, ev, araba gibi varlıkların zarar görmesi durumlarından en az birisinin yaşanması gerekiyor. Eğer böyle bir durum var ise kazada mağdur olan taraf, mağduriyete sebep olanlara karşı tazminat davası açabilir. Trafik kazası tazminatı ya da daha genel bir ifade ile kaza tazminatı için yapılacak tanımlama bu şekildedir.
Trafik kazası nedeniyle açılacak olan tazminat davasının temeli kazanın haksız bir fiil olmasına dayanmaktadır. Haksız fiilin ise zamanaşımı, tazminat miktarı ve mahkemenin yetkisi gibi bir takım farklı sonuçları bulunmaktadır.

Trafik Kazası Tazminatı İçin Zamanaşımı Süresi Var Mıdır?

Trafik kazası yaşayarak mağdur olan kişilerin açacakları tazminat davası için bir zamanaşımı bulunmaktadır. Bunun için dava açılmadan önce bu sürenin ne zaman dolacağının bilinmesi çok önemlidir. Trafik kazası tazminatı alabilmek için açılacak olan davada süre kazanın yapıldığı gün başlar. İlgili mevzuatta iki farklı zamanaşımı durumu vardır ve bunlardan hangisi mağdurun lehine ise o uygulanmaktadır.

Tazminat Davası Zamanaşımı Süresi:

Trafik kazası nedeniyle mağdur olan kişi ya da kişiler, buna sebep olanları öğrenmelerin itibaren 2 yıl içerisinde dava açma hakkına sahiptir. Bu 2 yıllık sürede dava açılmamış ise dava açma hakkı kaybedilmiş olacaktır. Ayrıca fail ve zararın öğrenilmesi için de 10 yıllık süre bulunmaktadır. Bunların genel itibari ile kazada mağdur olanların lehine olduğu söylenebilir.

Ceza Davası Zamanaşımı Süresi:

Trafik kazası sonucunda bir ceza durumu meydana gelmiş ve bunun için dava açılmışsa, zamanaşımı hesabı daha farklı yapılmaktadır. Ceza davası devam ettiği sürece zamanaşımı söz konusu olamaz. Bundan dolayı da kaza tazminatı almak isteyenler ceza davası sürerken ayrıca tazminat davası açabilirler. Trafik kazası tazminatı için bu süreler dikkat edilmesi gerekiyor.

Trafik Kazasından Kaynaklı Olan Tazminat Davasını Kimler Açabilir?

Yaşanan trafik kazası sonrasında oluşan sonuca bağlı olarak farklı kişilerin tazminat davası açma ve kaza tazminatı alma hakkı vardır. Bu durumlar şu şekildedir:
Yaşanan trafik kazası ölümlü ise ölen kişiden destek alan kişilerin tamamının maddi ve manevi tazminat davası açma hakkı vardır. Evli kişilerin destek verdiği kişiler eşi ve çocukları iken bekar kişilerin destek verdiği kişiler anne ve babası olarak kabul edilir. Burada belirtilen kişilerin dava açması için ölen kişiden destek aldıklarını ispat etmelerine gerek yoktur. Fakat ölen kişinin nişanlısı, amcası, dayısı ve diğer akrabalarının dava açabilmek için bu ispatı yapmaları gerekir. Aksi durumda kaza tazminatı için dava açamazlar.
Trafik kazasının sonucunda ağır bir bedensel yaralanma durumu varsa yaralanan kişinin anne, baba, eş, nişanlı ve çocuklarının sadece manevi tazminat davası açmaya hakları vardır. Fakat burada ağır bedensel yaralanma oluşabilmesi için uzuv kaybı ya da hayati fonksiyonların tam olarak yerine getirilememesi durumu olmalıdır.
Trafik kazasında sadece yaralanma durumu söz konusuysa sadece yaralanan kişi maddi ve manevi tazminat davası açma hakkı vardır. Kaza tazminatı alabilmek için açılan maddi tazminat davasında işgücü kaybı nedeniyle uğranan zarar talep edilirken yaşanan üzüntü ve acılar için ise manevi tazminat talep edilebilir.

Trafik Kazası Sebebiyle Doğan Tazminat Davası Kime Karşı Açılır?

Trafik kazalarından dolayı oluşan mağduriyetin bir nebze olsun giderilmesi için açılacak davada karşı taraf olarak aşağıda belirtilenler bulunabilir:
Aracın Sürücüsü: Kusurlu olan araç sürücüsüne trafik kazası tazminatı talep etmek amacıyla dava açılabilir.
Araç Sahibi: Aracın resmi sahibi aynı zamanda işleteni olarak kabul edilir ve bu kişiye de dava açılabilir.
Aracın İşleteni: Aracı işleten kişi ya da şirkete maddi ve manevi tazminat davası açılabilir.
Sigorta Şirketi: Trafik kazasındaki aracın Trafik Sigortası ve Kasko Sigortası hangi şirket tarafından yapılmışsa o şirket de yaralanma, ölüm ve diğer zararlardan sorumlu kabul edilir. Dolayısıyla da bu şirkete karşı da dava açılabilir.

Trafik Kazası Tazminatı Almak İçin Hangi Mahkemede Dava Açılmalıdır?

Ölümlü ya da yaralanmalı trafik kazası tazminatı alabilmek için açılacak davada farklı yetkili mahkemeler bulunmaktadır. Yaşanan kazadaki ayrıntılara göre yetkili mahkemenin hangisi olduğu değişebilir. Buna göre:
• Trafik kazasının meydana geldiği yerdeki mahkemelere dava açılabilir.
• Trafik kazası sonucunda mağdur olan kişiler, kendi ikametgahlarının bulunduğu yerdeki mahkemelere maddi ve manevi tazminat davası açabilir.
• Trafik sigortası yapan şirketin merkezinin bulunduğu merkezdeki mahkemelerden dava açılabilir.
• Davalılardan herhangi birisinin ikametgahından bütün sorumlular için dava açılabilmektedir.
Yukarıda bu davaların nerede açılacağı detaylı bir şekilde açıklanmıştır. Kaza tazminatı almak için açılacak olan davalarda, görevli mahkemenin de belirlenmesi gerekir. Yaralanmalı ya da ölümlü trafik kazası tazminatı almak için sorumlu kişilere açılacak olan davaların adresi, Asliye Hukuk Mahkemesi’dir.
Eğer kişilere değil de sigorta şirketine dava açılacak ise bu defa Asliye Ticaret Mahkemesi’ne gidilmelidir. Çünkü söz konusu şirketin sorumluluğu tamamen ticari bir faaliyetle ilgilidir.
Trafik kazasında mağdur olan kişi ya da kişiler bütün sorumlular ve sigorta şirketine dava açacak ise Asliye Ticaret Mahkemesi üzerinden davaları açmalıdır.

ÖLÜMLÜ TRAFİK KAZASI TAZMİNATI NEDİR? NASIL ALINIR?

Trafik kazalarında eğer bir ya da birden fazla kişi hayatını kaybetmişse bu kazalara ölümlü trafik kazası denilir. Ölümlü trafik kazası tazminatı da bu kazalar sonucunda talep edilen maddi ve manevi tazminatlar dır.

Ölümlü Trafik Kazası Tazminat Davasında Hangi Zararlar Talep Edilebilir?

Ölümlü trafik kazası tazminatı iki kısımdan oluşmaktadır. Bunlar maddi ve manevi tazminatlar olup maddi olan ölen kişinin sağladığı destekten yoksun olduğu için manevi olan ise duyulan acı ve elem için talep edilir. Talep edilecek zararlar genel itibariyle şu şekildedir:
• Ölen kişinin anne, babası, eşi, nişanlısı ve çocukları duymuş oldukları acıyı, elemi, kederi gerekçe göstererek manevi tazminat talep edebilir.
• Ölen kişinin sağ iken destek sağladığı annesi, babası, çocukları, eşi ve diğer kişiler destekten yoksun kalma tazminatı talep edebilirler. Bu aynı zamanda maddi tazminat davasıdır. Destekten yoksun kalan kişiler, ölen kişi sağ olsaydı görecekleri desteği tazminat olarak isteyebilir.
• Ölüm hemen meydana gelmemiş ve ilgili kişi hastanede bir süre tedavi görmüşse tedavi masrafları istenebilir.
• Cenaze masrafları istenebilir.

YARALANMALI TRAFİK KAZASI TAZMİNATI NEDİR? NASIL ALINIR?

Trafik kazası sonucunda yaralanan kişiler varsa bu kazalara yaralanmalı trafik kazası denir. Yaralanmalı trafik kazası tazminatı ise bu kaza sonrasında oluşan mağduriyetin giderilmesi amacıyla istenen tazminattır. Burada da maddi ve manevi tazminatlar istenebilir.

Yaralanmalı Trafik Kazası Tazminat Davasında Hangi Zararlar Talep Edilebilir?

Ölümlü kazaların aksine yaralanmalı trafik kazalarında yaralanan kişilerin yakınlarının maddi tazminat davası açma imkanları yoktur. Yaralanma sonucunda uzuv kaybı ya da bir takım fonksiyonların tam olarak yerine getirilmemesi durumu varsa yaralanan kişin yakınları manevi tazminat davası açabilir.
Yaralanmalı trafik kazası tazminatı ile aşağıda belirtilen zararların tamamı talep edilebilir. Bu zararlar şu şekildedir:
• Yaralanan kişinin bütün tedavi masrafları
• Yaralanan kişinin yaşamış olduğu kazanç kaybı
• Geleceğinin ekonomik bakımdan sarsılmasıyla alakalı kayıplar
• Çalışma gücünün kısmen ya da tamamen kaybedilmesinden doğan kayıplar
• Manevi tazminat

Trafik Kazalarında Manevi Tazminat Nasıl Belirlenir?

Ölümlü ya da yaralanmalı trafik kazaları sonucunda verilen manevi tazminatların temel amacı mağdur olan kişi ya da tarafta huzur duygusunun oluşmasını sağlamaktır. Bundan dolayı manevi tazminatların kesinlikle zenginleşme aracı olarak görülmemesi gerekiyor. Yaşanan elem, keder ve acı manevi tazminatla dinmesine dahi bir nebze olsun rahatlama oluşturulması hedeflenmektedir. Kaza tazminatı belirlenirken de buna göre hareket edilir. Mahkeme şunları dikkate alarak Kaza tazminatı miktarını takdir eder:
• Olayın nasıl yaşandığı
• Tarafların ne ölçüde kusurlu olduğu
• Tarafların sosyal ve ekonomik olarak durumları
• Hak ve nesafet kuralları
Manevi tazminat miktarları yukarıda belirtilen özelliklere göre belirlenmekte olup takdir yetkisi mahkemelerdedirler. Fakat bu konuyla ilgili Yargıtay kararları bulunmaktadır. Mahkemelerin bunlara göre karar vermesi beklenmektedir.

Trafik Kazalarında Maddi Tazminat Nasıl Belirlenir?

Manevi tazminat her ne kadar biraz daha soyut kavramlara göre hesaplanıyorsa da maddi tazminat hesabı daha somut verilere dayanmaktadır. Bundan dolayı da hesaplaması daha belirgindir. Maddi tazminat hesabı yapılırken dikkate alınan hususlar şu şekildedir:
• Kişilerin aktif olarak kaç yıl daha çalışabileceği (65 yaşına kadar)
• Malullük durumuna bağlı olarak aylık maaşı
• Yıllık olarak alınacak maaş hesabı
• Kazadaki mağdurun kusuru
Yaralanmalı trafik kazası tazminatı ya da ölümlü trafik kazası tazminatı içerisinde maddi tazminatın hesaplanması genel itibariyle bu şekildedir. Bunun dışında duruma bağlı olarak farklı hususlar da dikkate alınabilir.

İŞ KAZASI TAZMİNATI NEDİR? BİLİNMESİ GEREKENLER

İş yerinde çalışan sigortalının bedensel veya ruhsal açıdan zarar görmesine neden olan olaylara iş kazası denilmektedir. Bu sonuçlar, kaza anında ortaya çıkabileceği gibi kazadan sonra da ortaya çıkabilir. Yaşanan bu kaza sonrasında oluşan mağduriyetin giderilmesi için maddi ve manevi tazminat davası açılabilir.

İş Kazası Maddi Tazminatı

Maddi tazminat, işçinin yaşamış olduğu maddi kayıpların telafisini sağlamaktadır. Maddi tazminatta istenebilecek olan zararlar şu şekildedir:
• Tedavi masrafları
• Bedensel kayba bağlı olarak çalışılmayan dönemdeki zararlar
• Çalışma gücünün tamamının kaybedilmesi durumundaki zararlar
• Diğer kazanç kayıpları
Yukarıdaki zararlar, iş kazası tazminatı ile talep edilebilir. Bunlar kazanın yaralanma ile atlatılması durumundaki hallerdir. Eğer kaza ölümle sonuçlanırsa cenaze masrafları, ölen kişinin desteğinden yoksun kalanların maddi kayıpları da talep edilebilmektedir.

İş Kazası Manevi Tazminatı

İş kazası sonucunda meydana gelen yaralanma durumunda, kişinin yaşamış olduğu keder, elem ve benzer duyguların telafi edilmesi amacıyla talep edilen tazminattır. İş kazası tazminatı içerisinde yer alan manevi tazminatı kişinin kendisi talep edebileceği gibi uzuv kaybı ve fonksiyonların bir kısmının yerine getirilememesi durumunda ise yakınları da bu tazminatı talep edebilir.

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

İş kazası sonucunda ağır yaralanan ya da hayatını kaybeden işçinin yakınları tarafından talep edilen tazminattır. Kişi sağ iken destek verdiği kişilerin bu destekten yoksun kalmaları sebebiyle uğradıkları zararı tanzim etmek için bu davayı açarlar. Destekten yoksun kalma tazminatı hesaplamak formu doldurun.

İş Kazası Tazminatı Almak İçin Hangi Mahkemeye Dava Açılmalıdır?

İş kazasından doğan mağduriyetin giderilmesi için açılacak olan davaların İş Mahkemeleri’ne açılması gerekiyor. Bu mahkemelerin ya işverenin ikametgahının bulunduğu adreste olması ya da iş yerinin olduğu merkezde olması gerekiyor.
İş kazalarında da zamanaşımı vardır ve 2 yıldır. Kazanın gerçekleştiği andan itibaren başlamaktadır. Trafik kazalarındaki ilgili prosedür burada da aynı şekilde geçerlidir. Kaza tazminatı alınabilmesi için bu hususa dikkat edilmesi ve davaların buna göre açılması gerekiyor. Zamanaşımı gerçekleşirse dava açma hakkı kaybedilmiş olacaktır ki bu da mağdurlar için çok ciddi bir kayıptır.

Derneğimizin destek almak için başvuru formunu doldura bilir ve diğer hizmet alanlarıma bakabilirsiniz.