ÖLÜMLÜ TRAFİK KAZASI

Trafik kazasında hayatını kaybeden kişinin yakınları, başka bir ifadeyle ölenin maddi desteğinden yoksun kalanlar mirasçı olmasalar bile ölen kişinin desteğinden yoksun kaldıkları için destekten yoksun kalma tazminatı, cenaze, defin ve hastane masraflarını isteyebilirler. Ölümlü trafik kazasında ölen kişinin yakınları duydukları derin acı, üzüntü ve psikolojik sarsıntı nedeniyle manevi tazminat isteme hakkına da sahiptirler. Destekten yoksun kalan kişilerin, ölümlü trafik kazasının olduğu tarihten itibaren 15 yıl içinde trafik kazası tazminatı alma hakları vardır

ÖLÜMLÜ TRAFİK KAZASI TAZMİNATI

Kara yolunda insan, hayvan ve yük taşımaya yarayan motorlu, motorsuz ve özel amaçlı taşıtlar ile iş makineleri ve lastik tekerlekli traktörlerin karıştığı ölüm, yaralanma ve maddi zararla sonuçlanan kazalar trafik kazası’dır.”

Trafik Kazası Türleri

 • İki veya daha fazla aracın kazaya karışması
 • Çarpışan araçlarından sonra başka araçların da kazaya karışması
 • Sürücü hatası sonucu tek yanlı kazalarda
 • Tek yanlı, ancak yol kusurlarının da kaynaklanan kazalar
 • Motorlu aracın yayalara çarpması sonucu oluşan kaza
 • Motorlu aracın, taşıdığı yolculara zarar vermesi
 • Motorlu aracın hayvanlara, tesislere ve nesnelere çarpması
 • Araç bakımının düzenli yapılmamasından kaynaklanan teknik arızalar sonucu oluşan kaza
 • Aracın imalat hatasından kaynaklanan teknik arıza sonucu oluşan kaza
 • Demir yolu geçidinde tren ile kara motorlu aracının çarpışması sonucu
 • Engellenemez doğa olayı (mücbir sebep) nedeniyle gerçekleşen kazalar.

Ölümlü Trafik Kazası Nedeni ile Maddi Ve Manevi Tazminat

Ölümlü trafik kazalarında, ölen kişinin yakınları yani ölenin desteğinden mahrum kalanlar destekten yoksun kalma tazminatı, cenaze ve defin masrafları adı altında maddi tazminat talep edebilirler. Destekten yoksun kalma kavramı geniş bir kavram olup, kişi trafik kazasında ölenin mirasçısı veya akrabası olmasa dahi, ölümünden önce kendisine baktığını ispatlayabilirse destekten yoksun kalma tazminatı isteme hakkına sahiptir. Örneğin; tazminat talep eden kişi, ölenin imam nikahlı eşi veya uzaktan bir akrabası ve hatta bir komşusu dahi olabilir. Yeter ki, ölen kişinin kendisine baktığını ispatlasın.

 

Ölümlü trafik kazasında ölen kişinin yakınları yaşadıkları acı ve üzüntü nedeniyle manevi tazminat ta talep edebilirler.

Geçirdiği trafik kazası sebebiyle yaralanmış ve bir süre sonra vefat etmiş kişinin yakınları, kaza gününden ölüm gününe kadar hastane ve yol masrafları başta olmak üzere yaptıkları her türlü masraflarını ve kazanç kayıplarını isteyebilirler.

Kazada ölen kişinin annesi, babası, eşi, çocukları, kardeşleri, nişanlısı, bakım ve desteğine muhtaç olan herkes maddi ve manevi tazminat isteme hakkına sahiptir. Trafik kazasının tarihinden itibaren yeni Türk Ceza Kanunu’na göre 15 yıllık süre içinde bu tazminatların talep edilmesi gerekir. 15 yılın sonunda süreler zamanaşımına uğrayacağından tazminat talep edilemez.

TRAFİK KAZALARINDA TAZMİNAT DAVASI ZAMAN AŞIMI TABLOSU
765 SAYILI ESKİ TCK YARALANMA 5 YIL
5237 SAYILI YENİ TCK YARALANMA 8 YIL
765 SAYILI ESKİ TCK ÖLÜM 10 YIL
5237 SAYILI YENİ TCK ÖLÜM 15 YIL
765 SAYILI ESKİ TCK YARALANMA +ÖLÜM 10 YIL
5237 SAYILI YENİ TCK YARALANMA +ÖLÜM 15 YIL
*** 5237 SAYILI YENİ TÜRK CEZA KANUNU 01.06.2005 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR. BU TARİHTEN SONRA MEYDANA GELEN KAZALARDA YENİ CEZA KANUNUN ZAMANAŞIMINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR.

Ölümlü Trafik Kazalarında Tazminat Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Ölümle sonuçlanan trafik kazalarında yaşamını yitiren kişilerin yakınlarına tazminat ödemesi yapılmaktadır. Burada sorumlulardan sigorta şirketleri, poliçelerinde yazan üst sınırlar dahilinde maddi olarak sorumludurlar. Dava sonucunda çıkacak tutar sigorta poliçesinde yazılı üst sınırı aşacak bedelde olması halinde dahi sigorta şirketi sadece poliçesinde ki üst sınıra kadar sorumludur. Trafik kazası tazminatının hesabı her olaya göre değişmektedir. Trafik kazasında ölen kişinin yaşı, mesleği, ölmeden önceki aylık geliri, aile ekonomisine katkısı, bakmak yükümlü olduğu insan sayısı gibi birçok etken trafik kazası tazminat miktarını belirlemektedir. Trafik kazası tazminatının hesaplaması uzman bilirkişiler tarafından yapılmaktadır.

Trafik kazasında ölen kişinin ev hanımı, öğrenci veya işsiz olması gibi aylık gelirinin ispatlanamadığı durumlarda kural olarak asgari ücret üzerinden hesaplama yapılarak trafik kazası tazminat tutarı ortaya çıkmaktadır.

Maddi Ve Manevi Tazminat Kimlerden İstenebilir?

Maddi Tazminat; Trafik kazasında maddi tazminat, kazaya sebebiyet veren sürücüden, aracın ruhsat sahibinden, aracın zorunlu trafik sigortasından ve yine aracın kasko sigorta şirketinden talep edilebilir.

 

Manevi Tazminat; Manevi tazminat kazaya sebebiyet veren sürücüden ve kazaya sebebiyet veren aracın ruhsat sahibinden istenebilir. Manevi tazminat, sigorta şirketlerinden kural olarak talep edilemez. Ancak, eğer sigorta poliçelerinde manevi tazminat talep edilebileceğine dair madde varsa o takdirde sigortadan şirketinden de manevi tazminat talep edilebilir.

 

Trafik kazalarında, kazaya sebebiyet veren sürücü ve aracın ruhsat sahibi hesaplanacak trafik kazası maddi tazminat tutarının tamamı ile sorumlu iken sigorta şirketlerinin sorumluluğu ise poliçede yer alan tutarların üst sınırına kadardır.

Ölümlü Trafik Kazasında Vefat Dosyalarında Gerekli Evraklar

Kaza tespit tutanağı

Veraset ilamı

Nüfus kayıt örneği

Ölen kişinin maaş bordrosu

Ölüm raporu