TAŞIMACILIK VE KOLTUK SİGORTASI

Zorunlu Koltuk Sigortası, yolculuk boyunca otobüsün içinde, dışında, mola yerinde ve duraklama noktalarında olabilecek her türlü kazaya karşı yolcuyu, asil ve yedek sürücüyü ve otobüsün diğer çalışanlarını(muavini) maddi olarak koruma amacıyla otobüs firması tarafından zorunlu olarak yaptırılması gereken bir sigorta çeşididir. Koltuk sigortasından alınan tazminat trafik kazalarında hak edilen, kusur oranlarına ve yaralanmanın boyutuna göre değişkenlik gösteren tazminatlardan farklı bir tazminat türüdür. Bu sebeple trafik sigortasından alınan tazminattan mahsup edilmez. Koltuk sigortalarındaki zamanaşımı süresi diğer kazalarda uygulanan sürelerle aynıdır, sakatlanma halinde 8 yıl, ölüm halinde 15 yıldır.

KOLTUK FERDİ SİGORTASI TAZMİNATI VE TAŞIMACILIK MALİ SİGORTASI TAZMİNATI

Koltuk ferdi kaza sigortası ve taşımacılık mali sigortası uluslararası ve şehirler arası yolcu taşıyan motorlu araçlar tarafından yaptırılması zorunlu olan bir sigorta çeşididir.

 

Koltuk Sigortası; Şehirler arası ve uluslararası seyahat eden yolcuları, araç sürücüleri ve araçta çalışan muavinleri seyahat süresi boyunca duraklamalar (molalar) dahil taşımacılık hizmetinin başladığı andan varış noktasına gelinceye kadar geçen seyahat süresi içinde, başlarına gelebilecek her türlü kazaların sonuçlarına karşı teminat altına almaktadır.

 

Trafik kazasının şehirler arası veya uluslararası bir yolculuk sırasında olması durumunda yaralanan veya ölen kişinin yakınları trafik sigortasından alacakları tazminatın dışında ayrıca koltuk sigortasından da tazminat talep etme hakkına sahiptirler.

 

Koltuk sigortası ile zorunlu trafik sigortası birbirinden farklı sigorta türleridir. Birinden tazminat alınması diğer tazminatın alınmasını engellemez. Koltuk sigortasından alınan tazminat ayrı bir tazminat olduğundan trafik sigortasından alınan tazminattan mahsup edilmez.

 

Koltuk Sigortası kanunen yaptırılması zorunlu bir sigorta türüdür. Kanunun amacı; yolcuyu, seyahat boyunca otobüsün içinde, dışında ve mola yerlerinde olma ihtimali olan her türlü kazaya karşı yolcuyu, sürücüyü ve yardımcılarını korumak ve olası zararlarının karşılanmasını teminat altına almaktır.

TRAFİK KAZASINDA ÖLÜM HALİNDE TAZMİNAT

Koltuk sigortası poliçesinde ki teminatın tamamı Trafik Kazasında ölenin sadece mirasçılarına ödenir. Burada destekten yoksun kalan kişiler değil, ölenin sadece mirasçılarının talep hakkı vardır. Ayrıca trafik kazasında ölen kişinin yaşı ve gelirine göre bir aktüer hesap yapılmadan, poliçede yazan teminatın tamamı ödenir. Tazminat miktarının hesaplanması için başvurun. 

TRAFİK KAZASINDA YARALANMA HALİNDE TAZMİNAT

Trafik kazasında yaralanan kişi, sakatlık oranına göre poliçedeki teminattan tazminat alabilir. Koltuk sigortasında yaralanan kişinin kusurlu olup olmaması önem arz etmez ve ayrıca rücu da söz konusu değildir.

TRAFİK KAZASINDA HALİNDE ZAMANAŞIMI

Dava zamanaşımı süresi; kaza tarihinden itibaren sakatlanma halinde 8 yıl, ölüm halinde 15 yıldır.

Kaza geçiren yolcuların haklarını korumak maksadıyla Temmuz 2007’den sonra olan trafik kazalarında kaza yapan aracın koltuk sigortasının olmaması halinde Güvence Hesabından talepte bulunma hakkı vardır.