YARALANMALI TRAFİK KAZASI

Yaralanmalı trafik kazası sonucunda yaralanan kişi, kazaya uğrayarak yaralandığı tarihten iyileşene kadar ya da iyileşemeyecek durumda olması halinde de hekimlerce öngörülen tedavi, süresi boyunca gördüğü tedavi, ameliyat, bakıcı giderleri, tedavi süresince çalışmadığı aylara ilişkin kazanç kaybı gibi tüm gider ve masraflarını talep edebilir.

Yaralanmalı trafik kazasında kişinin, maddi tazminatın dışında ayrıca manevi tazminat ta talep etme hakkına sahiptir. Kişide trafik kazası sonrasında psikolojik travma, derin üzüntü gibi ruh dünyasında sarsıcı etkiler oluştuysa manevi tazminat talep edebilir. Yaralanmalı ve/veya sakatlanmalı trafik kazalarında zamanaşımı süresi kazanın olduğu tarihten itibaren 8 yıldır. Trafik kazası maddi ve manevi tazminatının 8 yıllık süre içinde talep edilmesi gerekir.

YARALANMALI TRAFİK KAZASI TAZMİNATI

Yaralanmalı trafik kazası tazminat davası, kazada fiziken yaralanan kişinin kazaya sebebiyet veren kişiye ve aracın sigorta şirketine karşı açılan davadır. Kişi maddi ve manevi tazminat isteyebilir. Yaralanmalı trafik kazasında istenen tazminat destekten kalma tazminatı değildir çünkü ölüm yoktur.

Yaralanmalı Trafik kazasında yaralanan kişi, tedavi gördüğü süre boyunca çalışamadığı için mahrum kaldığı (alamadığı maaşlarını, kendi işini yapıyorsa elde edemediği kazançlarını) gelirleri, kaza sebebiyle yapılan tedavi masraflarını ve kalıcı sakatlığı oluşmuşsa kalıcı sakatlık tazminatı ve bakıcı masraflarını isteyebilir. Ayrıca yaralanan kişi, kaza sebebiyle yaşadığı acı ve zorlu günlerinden dolayı manevi tazminat ta talep edebilir.

Yaralanmalı trafik kazalarında; kişi sakatlık oranına göre iş gücü kaybı tazminatını ve tedavi masraflarını da talep edebilmektedir.

Yaralanmalı ve sakatlanmalı trafik kazalarında kazazede, kazadan itibaren 8 yıllık süre içerisinde bu tazminatları dava yoluyla talep edebilir. 8 yıllık süre geçtikten sonra kişinin tazminat isteme hakkı zamanaşımına uğrar.

Yaralanmalı trafik kazasında maddi tazminat, yaralanan/sakatlanan kişinin yaşı, ekonomik durumu, sakatlık oranı, kusur oranı gibi özelliklere göre farklılık gösterir. Bu sebeple her kazada hesaplama sonucunda çıkacak tazminat bedelleri bahsedilen özellikler sebebiyle değişmektedir. Manevi tazminat ise hukukumuz ve kanunlarımız gereği hakimin takdirine bırakılmıştır. Başka bir anlatımla, manevi tazminatın tutarına hakim karar verir.

Yaralamalı Trafik Kazası Tazminatında Hangi Zararlar İstenebilir?

•        Kazazedenin yaralandığı trafik kazasında, kişinin kendisi maddi tazminat talebinde bulunabilir. Ailesi yakınları maddi tazminat talep edemez. Kural olarak, yaralının yakınları manevi tazminat talep edemezler. Yaralanan kişinin yakınları (anne, baba, kardeş, eş ve çocukları) kazazede ağır bedensel bir yaralanma veya uzuv kaybı yaşadıysa ve yakınları ciddi psikolojik travma yaşayıp durumdan çok etkilenmeleri halinde ancak o takdirde manevi tazminat isteyebilirler.

•        Yaralanan kişinin her türlü tedavi gideri

•        Yaralanan kişinin kazanç kaybı

•        Güç kaybı/efor kaybından kaynaklanan tazminat

•        Ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan kayıplar.

•        İleri derecede sakatlıkta, kazazedenin yaşam boyu başkasının bakımına muhtaç olması halinde kalıcı “bakıcı giderleri”,

•        Kalıcı sakatlık sonucu kazanç kaybı ve güç (efor) kaybı nedeniyle maddi ve manevi tazminat,

•        Hastane, tedavi ve ilaç giderleri, ameliyat giderleri ile iyileşme süresince yapılan her türlü harcamalar, kazazedenin ve yakınlarının yol, yeme-içme, barınma giderleri,

•        Geçici iş göremezlik durumunda kazanç kaybı veya iyileşme süresince başkasının yardımına ve bakımına duyduğu ihtiyaç sebebiyle o kişinin emeğinin karşılığı.

 

Borçlar Kanunu zarar görene, “bütün masraflarını” isteme hakkı tanımıştır. Yani kazazedeyi kazadan önceki sağlıklı fiziksel özelliğine kavuşturacak gerekli tedaviyi, iyileştirici tüm tıbbi yolların kullanılması ve bunun için harcanacak masrafları talep etme hakkı getirilmiştir. Yalnızca bedensel değil, kazazedenin ruhsal dengesinin de eski hale getirilmesi için gereken masraflar da buna dahildir. Bazı durumlarda kişinin kaza sonucu ruhsal travma yaşaması kişinin iş gücünü etkilememiş olsa bile, ruhsal sarsıntı ve sinir bozukluğu bir takım maddi ve manevi zararlara neden olabilir. Yargıtay kararlarına göre de, bedensel tamlığın bozulması kavramına, bedensel bozukluğa yol açmayan, ancak kişide olumsuz yönde ruhsal ve sinirsel bozukluklar yaratan durumlar da girer.

Kazazede Yakınlarının Maddi Ve Manevi Zararları

Normal koşullarda kural olarak yaralanmalı trafik kazalarında, yalnızca kazazede maddi manevi tazminat talep edebilir. Ancak bunun istisnası durumlar da söz konudur. Örneğin, trafik kazası geçiren kişinin anne, baba, eş, çocuk, kardeş gibi yakınları, kaza sebebiyle ruhsal sarsıntı, kalp krizi ve benzeri rahatsızlıklar geçirmişlerse maddi ve manevi tazminat talep etmeleri söz konusu olabilmektedir. Çünkü bu durumda onların zararları ile haksız fiil (trafik kazası) arasında uygun nedensellik bağı yani sebep sonuç ilişkisi vardır.

 

Örneğin, gözlerinin önünde olan bir trafik kazasında feci şekilde yanan veya uzuvları kopan bir çocuğun annesinin geçirdiği şok ve korkunç manevi acı sonucu ruhsal ve sinirsel dengesinin bozulması durumunda, annenin maddi ve manevi tazminat talebi haklı görülecektir. Anne örneğinde oluşan zarar, dolaylı değil, doğrudan bir zarar haline gelmiştir.

Aynı anne örneğinde; çocuğunun uğradığı büyük bedensel zarar sebebiyle, ruh sağlığı bozulup tedavi görmek zorunda kalan anne, aradaki nedensellik bağı (sebep sonuç ilişkisi) nedeniyle manevi tazminatın yanında, kendisi için yaptığı tedavi giderleri ve bu sebeple işine gidememesi halinde kazanç kayıplarını da isteyebilir.

Yaralanmalı Trafik Kazalarında Tazminat Hesaplaması Nasıl Yapılır ?

Yaralanma ile sonuçlanan trafik kazalarında yaralanan kişiye tazminat ödemesi yapılmaktadır. Burada sorumlulardan sigorta şirketleri, poliçelerinde yazan üst sınırlar dahilinde maddi olarak sorumludurlar. Dava sonucunda çıkacak tutar sigorta poliçesinde yazılı üst sınırı aşacak bedelde olması halinde dahi sigorta şirketi sadece poliçesinde ki üst sınıra kadar sorumludur. Trafik kazası tazminatının hesabı her olaya göre değişmektedir. Trafik kazasında yaralanan kişinin yaşı, mesleği, aylık geliri, sakatlık oranı gibi birçok etken trafik kazası tazminat miktarını belirlemektedir. Trafik kazası tazminatının hesaplaması uzman bilirkişiler tarafından yapılmaktadır. Ne kazar tazminat alacağınızı hesaplama programı ile öğrene bilirsiniz.

 

Trafik kazasında yaralanan kişinin ev hanımı, öğrenci veya işsiz olması gibi aylık gelirinin ispatlanamadığı durumlarda kural olarak asgari ücret üzerinden hesaplama yapılarak trafik kazası tazminat tutarı ortaya çıkmaktadır.

Yaralanmalı Trafik Kazasında Maddi Ve Manevi Tazminat Kimlerden İstenebilir siniz?

Trafik kazalarında tazminat bedelleri; trafik kazasına sebebiyet veren kusurlu kişiden yani aracın sürücüsünden, aracın işleteni/ruhsat sahibinden ve aracın sigorta şirketlerinden talep edilir. Tazminat tutarı, kazaya sebebiyet veren kişinin kusurlu olması, kusur oranı gibi durumlara göre değişkenlik gösterir.

 

 • Aracın Sürücüsü; Yaralanmalı trafik kazasında yaralanan kişi, kazaya sebebiyet veren aracın kusurlu sürücüsüne karşı tazminat davası açabilir.

 

 • Aracın Sahibi; Yaralanmalı trafik kazasında, aracın sürücüsü ile aracın sahibi/işleteni farklı kişiler ise, sürücü ile birlikte aracın sahibinin de tazminat sorumluluğu kanunen olduğu için aracın ruhsat sahibine karşı da tazminat davası açılabilir.

 

 • Sigorta Şirketi; Yaralanmalı Trafik kazasına karışan aracın Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Trafik Sigortası) veya İhtiyari Mali Mesuliyet Sigortası (Kasko Sigortası) hangi sigorta şirketi tarafından yapılmışsa, o sigorta şirketi de ölüm, yaralama veya diğer zararlardan kanunen sorumludur.

Karayolları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının A-1. maddesine göre, “sigorta şirketinin sorumluluğu, poliçede tanımlanan motorlu aracın işletilmesi sırasında bir kişinin ölümüne, yaralanmasına veya maddi zarara uğramasına sebebiyet vermesinden dolayı 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na göre araç ruhsat sahibine düşen hukuki sorumluluğu, trafik sigortası limitlerine kadardır.”

Yaralanmalı Trafik Kazasından Maluliyet Dosyalarında Gerekli Belgeler Trafik Kaza Tespit Tutanağı

 • Kusur raporu veya Adli Tıp Raporu
 • İfade Tutanakları
 • Sigortalı Aracın Ruhsatı, Ehliyet ve Alkol Raporu
 • Sağlık Kurulu Raporu
 • Kaza günü hastaneden alınan ilk Adli Rapor
 • Epikriz ve tüm hastane raporları
 • Yaralanan kişinin varsa maaş bordrosu
 • Yaralanan kişinin Kimlik Fotokopisi